Rutehefter i PDF

Last ned rutehefter

Her finn du rutehefta våre i PDF-format.

NB! Rutetabellane på denne sida inneheld ikkje nødvendigvis alle avvik som måtte koma på høgtids- og heilagdagar. Me anbefaler derfor at du nyttar deg av vår reiseplanleggar til å planlegge reisa. Dei søkbare rutetidene i reiseplanleggaren er alltid oppdatert med alle planlagte avvik.

Høgtidsruter

Høgtidsruter påske, maidager og pinse 2019 

Haukeliekspressen

NW180 Oslo - Åmot - Haugesund / (linje 930: Seljestad - Bergen) frå 29. april 2019

Telemarkekspressen

NW182 Seljord - Bø - Ulefoss - Skien - Langangen krysset- Larvik - Ringdal - Danebuåsen - Sandefjord lufthavn Torp - Tønsberg frå 29. april 2019

NW182 Seljord-Bø-Skien-Porsgrunn ekstra avgangar i Dyrskuen 13-15 september

Grenlandsekspressen

NW194 Oslo - Skien frå 4. februar 2019

Kanalbussen

Kanalbussen frå fra 18. mai til 30. juni

Kanalbussen frå 1. juli 2019

Lokale ruter

Viktig endring. Ny operatør på lokalruter frå 1. juli 2019.

Frå 1. juli 2019 vil lokalruter i Vest Telemark, Midt Telemark og strekningen mellom Vrådal og Åmli bli betjent av ny operatør som er Vy (Nettbuss). All informasjon slik som reiseplanleggar og rutetabellar vil du finne på nettsidene www.farte.no

 Lokalruter frå 1. juli 2019 kjøres av Vy (Nettbuss) og informasjon finn du på www.farte.no

 Lokale ruter i Telemark

 Lokale ruter i Aust-Agder