Lokale ruter i Vest- og Midt-Telemark

Lokal buss i Dyrlandsdalen Åmotsdal
Viktig endring. Ny operatør på lokalruter frå 1. juli 2019.

Frå 1. juli 2019 vil lokalruter i Vest Telemark, Midt Telemark og strekningen mellom Vrådal og Åmli bli betjent av ny operatør som er Vy (Nettbuss) tlf: 40705070 . All informasjon slik som reiseplanleggar og rutetabellar vil du finne på nettsidene www.farte.no

Rutetabellar for Vest- og Midt-Telemark

Lokalruter frå 1. juli 2019 kjøres av Vy (Nettbuss) og informasjon finn du på www.farte.no