Lokale ruter i Vest- og Midt-Telemark

Lokal buss i Dyrlandsdalen Åmotsdal
Viktig endring. Ny operatør på lokalruter frå 1. juli 2019.

Frå 1. juli 2019 vil lokalruter i Vest Telemark, Midt Telemark og strekningen mellom Vrådal og Åmli bli betjent av ny operatør som er Vy (Nettbuss) tlf: 40705070 . All informasjon slik som reiseplanleggar og rutetabellar vil du finne på nettsidene www.farte.no

Rutetabellar for Vest- og Midt-Telemark

Last ned samlehefte med alle Telemark Bilruters lokale ruter gyldig fra 24. juni til 30. juni 2019 (Sommarruter)

Lokalruter frå 1. juli 2019 kjøres av Vy (Nettbuss) og informasjon finn du på www.farte.no

Rutetabellen har ikkje med alle avik og endringar. For å sikre rette rutedata anbefalar me å bruke reiseplanleggaren på www.farte.no