Lokale ruter i Vest- og Midt-Telemark

Lokal buss i Dyrlandsdalen Åmotsdal
Viktig endring. Ny operatør på lokalruter frå 1. juli 2019.

Frå 1. juli 2019 vil lokalruter i Vest Telemark, Midt Telemark og strekningen mellom Vrådal og Åmli bli betjent av ny operatør som er Vy (Nettbuss). All informasjon slik som reiseplanleggar og rutetabellar vil du finne på nettsidene www.farte.no

Rutetabellar for Vest- og Midt-Telemark

Last ned samlehefte med alle Telemark Bilruters lokale ruter gyldig frå 1. mai til 23. juni 2019

Last ned samlehefte med alle Telemark Bilruters lokale ruter gyldig frå 1. desember 2018 til 30. april 2019

Last ned samlehefte med alle Telemark Bilruters lokale ruter gyldig fra 24. juni til 30. juni 2019 (Sommarruter)

Lokalruter frå 1. juli 2019 kjøres av Vy (Nettbuss) og informasjon finn du på www.farte.no

Rutetabellen har ikkje med alle avik og endringar. For å sikre rette rutedata anbefalar me å bruke reiseplanleggaren på www.farte.no

101 Haukeli-Åmot frå 20. august 2018

102 Fyresdal-Seljord til 1. mai til 23. juni 2019

102 Fyresdal-Seljord frå 1. desember 2018 til 30. april 2019

104 Vrådal-Skree (For meir informasjon om denne ruta, ta kontakt med kundeservice)

116 Bø-Sommarland-Oterholt-Breisås frå 20. august 2018

121 Bø-Lunde (Køyrer ikkje når skuleferie)

122  Lunde-Flåbygd (Køyrer ikkje når skuleferie)

123 Verpe-Tveitan/Vreim-Bø (Køyrer ikkje når skuleferie)

127 Åmotsdal-Flatdal-Seljord (Køyrer ikkje når skuleferie)

128 Seljord-Åsgrend- Seljordshei-Garvik-Seljord (Køyrer ikkje når skuleferie)

131 (Seljord-) Vrådal-Åmli (-Tvedestrand-Arendal) fra 1. mai til 23. juni 2019 

131 (Seljord-) Vrådal-Åmli (-Tvedestrand-Arendal) frå 1. desmber 2018 til 30. april 2019

132 Kviteseid-Dalan-Mostøyl fra 1. mai til 23. juni 2019 (Køyrer ikkje når skuleferie)

132 Kviteseid-Dalan-Mostøyl frå 1. desember 2018 til 30. april 2019 (Køyrer ikkje når skuleferie)

133 Morgedal-Brunkeberg-Kviteseid/Åsgrend-Ordal-Brunkeberg (Køyrer ikkje når skuleferie)

135 Fjone-Treungen (Køyrer ikkje når skuleferie)

136 Felle-Treungen (Køyrer ikkje når skuleferie)

140 Dalen-Kviteseid-Seljord-Skien (Sesongrute mai-september)

141 Fyresdal-Vråliosen-Dalen (Køyrer ikkje når skuleferie)

142 Dalen-Åmot fra 20.august 2018

143 Åmot-Rauland-Rjukan fra 20. august 2018

144 Varland-Rauland (Køyrer ikkje når skuleferie)

145 Dalen-Byrte (Køyrer ikkje når skuleferie)

146 Arabygdi-Edland frå 20. august 2018

147 Åmot-Kostveit (Køyrer ikkje når skuleferie)

148 Rauland-Vå (Køyrer ikkje når skuleferie)

150 Lårdal-Høydalsmo (Køyrer ikkje når skuleferie)

151 Høydalsmo-Øyfjell-Rauland (Køyrer ikkje når skuleferie)

161 Kilegrend- Fyresdal (Køyrer ikkje når skuleferie)

162 Breivik-Fyresdal (Køyrer ikkje når skuleferie)

163 Kleivgrend-Fyresdal (Køyrer ikkje når skuleferie)

NW180 Oslo/Tønsberg-Åmot-Haugesund/Bergen fra 20. august 2018 til 28. april 2019

NW180 Oslo/Tønsberg-Åmot-Haugesund/Bergen fra 29. april 2019

NW182  Seljord-Bø-Ulefoss-Skien-Porsgrunn-Langangen krysset - Ringdal- Danebuåsen-Torp-Tønsberg fra 25. februar til 28 april 2019

NW182 Seljord - Bø - Ulefoss - Skien - Langangen krysset- Larvik - Ringdal - Danebuåsen - Sandefjord lufthavn Torp - Tønsberg frå 29. april 2019

NW194 Oslo-Drammen-Kronlia-Sundbyfoss-Siljan-Skien-Porsgrunn fra 4. februar 2019

170 Haukeli-Hovden-Evje-Kristiansand