Bussforbindelse til Agder

Viktig endring. Ny operatør på lokalruter fra 1. juli 2019.

Frå 1. juli 2019 vil lokalruter i Vest Telemark, Midt Telemark og strekningen mellom Vrådal og Åmli bli betjent av ny operatør som er Vy (Nettbuss) tlf: 40705070. All informasjon som reiseplanleggar og rutetabellar ser du på nettsidene www.farte.no

Forbindelse Haukeli-Hovden-Bykle

Frå 01.01.2017 overtar Agder kollektivtrafikk ansvaret for denne strekningen. Informasjon om dei lokale rutene på linje 170 finn du på akt.no

NW180 Haukeliekspressen, avgang kl 13:00 frå Haugesund, har ikkje lengre forbindelse inn til Agder frå Haukeli.

NW180 Haukeliekspressen med avgang frå Oslo kl 16:30: Her vil det vera mogleg å kjøpe gjennomgåande billett til Agder på internett. Ved kjøp av billett på buss så må det løysast billet på begge bussane.

Rutetabellar med forbindelse til Aust-Agder 

Lokalruter frå 1. juli 2019 kjøres av Vy (Nettbuss) tlf: 40705070 og informasjon finn du på www.farte.no