Bussforbindelse til Agder

Viktig endring. Ny operatør på lokalruter fra 1. juli 2019.

Frå 1. juli 2019 vil lokalruter i Vest Telemark, Midt Telemark og strekningen mellom Vrådal og Åmli bli betjent av ny operatør som er Vy (Nettbuss) tlf: 40705070. All informasjon som reiseplanleggar og rutetabellar ser du på nettsidene www.farte.no

Forbindelse Åmli-Arendal-Tvedestrand

Telemark Bilruter vil etter 1. januar 2017 ikkje betjene strekningen frå Åmli til Arendal og Tvedestrand. Men busstilbodet mellom Åmli og Arendal og Tvedestrand vil bli oppretthaldt ved at Agder Kollektivtrafikk betjener denne strekningen. Telemark Bilruter vil fortsatt betjene strekningen Vrådal til Åmli til og med 30. juni 2019 , med forbindelse vidare til Arendal og Tvedestrand. Hvis du har 30 dagars periodekort for Telemark så kan du nytte dette på strekningen Vrådal til Åmli.

Forbindelse Haukeli-Hovden-Bykle

Frå 01.01.2017 overtar Agder kollektivtrafikk ansvaret for denne strekningen. Informasjon om dei lokale rutene på linje 170 finn du på akt.no

NW180 Haukeliekspressen, avgang kl 13:00 frå Haugesund, har ikkje lengre forbindelse inn til Agder frå Haukeli.

NW180 Haukeliekspressen med avgang frå Oslo kl 16:30: Her vil det vera mogleg å kjøpe gjennomgåande billett til Agder på internett. Ved kjøp av billett på buss så må det løysast billet på begge bussane.

Rutetabellar med forbindelse til Aust-Agder 

Last ned samlehefte med alle Telemark Bilruters lokale ruter gyldig frå 24. juni til 30. juni 2019 (Sommarruter)

Lokalruter frå 1. juli 2019 kjøres av Vy (Nettbuss) tlf: 40705070 og informasjon finn du på www.farte.no

Rutetabellen har ikkje med alle avik og endringar. For å sikre rette rutedata anbefalar me å bruke reiseplanleggaren på www.farte.no