Bussforbindelse til Agder

Endringer i Agder frå 01.01.2017.

Forbindelse Åmli-Arendal-Tvedestrand

Telemark Bilruter vil etter 1. januar 2017 ikkje betjene strekningen frå Åmli til Arendal og Tvedestrand. Men busstilbodet mellom Åmli og Arendal og Tvedestrand vil bli oppretthaldt ved at Agder Kollektivtrafikk betjener denne strekningen. Telemark Bilruter vil fortsatt betjene strekningen Vrådal til Åmli, med forbindelse vidare til Arendal og Tvedestrand. Hvis du har 30 dagars periodekort for Telemark så kan du nytte dette på strekningen Vrådal til Åmli.

Forbindelse Haukeli-Hovden-Bykle

Frå 01.01.2017 overtar Agder kollektivtrafikk ansvaret for denne strekningen. Informasjon om dei lokale rutene på linje 170 finn du på akt.no

NW182 Haukeliekspressen, avgang kl 13:00 frå Haugesund, har ikkje lengre forbindelse inn til Agder frå Haukeli.

NW182 Haukeliekspressen med avgang frå Oslo kl 16:30: Her vil det vera mogleg å kjøpe gjennomgåande billett til Agder på internett. Ved kjøp av billett på buss så må det løysast billet på begge bussane.

Rutetabellar med forbindelse til Aust-Agder 

Last ned samlehefte med alle Telemark Bilruters lokale ruter gyldig frå 20. august til 30. november 2018

Last ned samlehefte med alle Telemark Bilruters lokale ruter gyldig frå 1. desember 2018

Søk reise med vår reiseplanleggar

131 (Seljord-) Vrådal-Åmli (-Tvedestrand-Arendal) frå 20. august til 30. november 2018

131 (Seljord-) Vrådal-Åmli (-Tvedestrand-Arendal) frå 1. desember 2018

170 Haukeligrend-Hovden-Kristiansand