Ny trase for NW180 Haukeliekspressen frå 6. januar. Omkjøring for NW182 Telemarkekspressen når RV36 er stengt.

Telemarkekspressen endringar frå 25. februar 2019

RV36 Manheimstrondi vil i periodar vera stengt og NW182 Telemarkekspressen vil då nytte omkjøringsveg FV3328 Garvikstrondi. Frå 6. januar vil NW180 Haukeliekspressen kjøre ny trase via E134 Mælefjelltunnellen

NW180 Haukeliekspressen frå 6. januar 2020.  

  • Mælefjelltunnellen opnar og NW180 Haukeliekspressen kjører ny trase langs E134 Seljord-Mælefjelltunnellen- Sauland-Notodden.

 NW182 Telemarkekspressen frå 6. januar til 30.april 2020.  

  • Telemarkekspressen køyrer Garvikstrondi og vil ha inntil 15 minuttar tidlegare avgang frå Seljord, og 15 minuttar seinare ankomst til Seljord.

 Haldeplassar og rutetabellar.

  • Haldeplassane «Seljord kyrkje» og «Seljord banken» vil ikkje bli betjent av Haukeliekspressen og Telemarkekspressen.
  • Rutetabellar ligg her: www.telemarkbil.no 

Reiseplanleggar på www.nor-way.no er til ein kvar tid oppdatert med korrekte rutedata.