Telemark Transportservice AS er eit dotterselskap av Telemark Bilruter AS i Seljord og har pr. i dag over 50 tilsette. Me utfører ulike typer transportoppdrag for fleire oppdragsgjeverar.

TTS disponerar i dag ca 50 kjøretøy som fordelar seg på stykkgods i Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Grenland samt containertransport innenlands. 

TTS har eigen terminal på Kjørbekk industriområde der me disponerar ca 750 m2 med oppvarma lager i Bedriftsvegen i Skien. Delar av lageret blir leigd ut som varehotell. Me har lagerplass til ca. 250 pallar i reolane.

TTS er og agent for Schenker i Grenlandsregionen.

Service og vedlikehald på lastebilar og utstyr blir utført på eige verkstad i lokala til Telemark Bilruter AS på Strømdal i Skien.

Kontaktinformasjon:

TELEMARK TRANSPORTSERVICE AS

Bedriftsvegen 36

3735 SKIEN

Tlf: 35 59 88 60

E-post:

 tor.espen@ttsas.no

 lisbeth@ttsas.no

 Link: www.telemarkbil.no