Me reduserar prisane på NW194 Grenlandsekspressen

NW194 GRENLANDSEKSPRESSEN

Me reduserar prisane !


Priseksempel ved kjøp av billett på www.nor-way.no for strekningen Porsgrunn/Skien – Oslo

  • Barn ein veg kr 186

  • Voksen ein veg kr 245

  • Student ein veg kr 199

  • Honnør ein veg kr 186

  • Reisekort strekning Porsgrunn/Skien til Oslo, fritt antall reiser i ein 30 dagers periode kr 3495

Søk reise og bestill billett på www.nor-way.no