Kan eg ta med meg hund på bussen?

Nei

Av hensyn til passasjerar med astma og allergi er det dessverre ikkje tillatt med levande dyr om bord i bussen.
Unntak for førarhund, tenestehund og servicehund* i teneste/opplæring, som er tillatt og fraktas fritt.

*) Skal identifiserast med vest og /eller skriftlig dokumentasjon.

Det er ikkje tilrettelagt for transport av levande dyr i bussens bagasjerom (lys, varme, ventilasjon, sikkerheit og tilsyn etc).

Unntak:

"Togbuss" og "lokale bussruter" har unntak frå denne regelen hund. Ta kontakt med kundeservice for meir informasjon.