Kan eg sende ekspresspakker med Telemark Bilruter sine ruter?

Ja.

Du kan sende pakker eller enkle sendingar med våre ruter, så sant ikkje ruta inneber bussbyte (unntak finns, ta kontakt med kundeservice).
Møt opp på haldeplassen og ekspeder pakka direkte på bussen. Sendar må betale og avtale med mottakar slik at pakka blir henta direkte på bussen på den aktuelle staden.

Farleg gods, ferskvarer som kjøtt og fisk, samt levande dyr fraktas ikkje.