Kan billett kjøpt på internett endrast?

Nei.

Billetten kan ikkje endrast, men kan refunderast ved avbestilling seinast 24 timer før avreisetidspunktet som står på billetten. 
Har du bestilt ein billett feil, må du be om å få den refundert, og bestille ein ny korrekt billett.