Kan barn reise åleine?

Ja.

Har du barn som skal reise åleine så er det fint om du som føresett planleggjer reisa, slik at barnet veit kva som ventar dei. Barnet må vera i skulepliktig alder og kunne ta vare på seg sjølv under bussreisa. Barnet må følgjast til bussen av føresett og må kunne framvisa informasjon med navn og nummer til en ansvarlig vaksen som sjåføren kan ringe til om det skulle skje noko uføresett.