Er det barnesete i bussen?

Ja.

Alle nyare bussar har minst to barnesete. Me vil også gjera merksam på at barneseta som er disponible, er «universelle», og er ikkje tilpassa spedbarn. Har du behov for sete for spedbarn må du ta med dette sjølv.