Eg er rullestolbrukar, må eg reservere plass på førehand?

Ja.

Rullestolbrukarar som har behov for ein eigen plass til rullestolen om bord på bussen, må reservere plass seinast kl. 14:00 siste arbeidsdag før reisa (måndag-fredag). Ta kontakt med kundeservice.

Av hensyn til sikkerheiten er det kun mogleg å ta med brukarar med lette rullestolar. Rullestol må ha feste for stropping. Brukarar av større og tyngre rullestolar kan ikkje takast med på grunn av avgrensingar i heis og sikringsutstyr.