Farte

Farte.no - Informasjonskanal for kollektivtransporttilbudet i Telemark

Farte.no er eigd av Telemark fylkeskommunes avdeling for areal og transport.

Farte.no er ein informasjonskanal for kollektivtransporttilbodet i fylket. Telemark fylkeskommune har ansvaret for strategisk planlegging og drift av lokal kollektivtransport, også skuleskyss. Me inngår og følgjer opp avtaler med dei ulike buss- og ferjeselskapa, som gjennomfører kollektivtransporten.

På www.farte.no finn du reiseplanleggar og informasjon om rutetider, billettar, prisar og reisekort m.m. Du finn og informasjon om anna kollektivtrafikk i fylket. Om du ikkje finn informasjonen du treng, så kan du kontakte oss på farte@t-fk.no, eller ringe ruteopplysninga på telefon 177.

Meir informasjon på farte.no.