Cookies på telemarkbil.no

Denne informasjonen viser Telemark Bilruter sin bruk av informasjonskapslar/cookies. Ved å gå inn og hente informasjon og/eller nytte tenester på våre nettsider, telemarkbil.no, samtykkjer du i at det blir sett informasjonskapslar i nettlesaren din - i og med at dei fleste nettlesarar er innstilt slik at dei automatisk aksepterar cookies. Dersom du ikkje vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekkje tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingane i nettlesaren. Me gjer merksam på at dette kan medføre at tenestene på våre nettsider ikkje fungerer optimalt.

Telemark Bilruter brukar desse informasjonskapslene:

Google Analytics

Google Analytics er ein nettanalyseteneste som leverast av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics brukar cookies for å analysere korleis brukarar benyttar nettstaden. Informasjonen som blir generera av ein slik cookie ved bruk av den aktuelle nettstaden, inkludert IP-adressa di, blir sendt til Google og lagra på serverar i USA. Google brukar denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstaden, sammenstille rapportar om aktivitetar på nettstaden for eigaren av nettstaden, samt for å yte andre tenester i tilknytning til aktivitetar på nettstaden og bruk av internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til ein tredjepart dersom dette blir kravd iht. lov eller i tilfelle der tredjepart behandlar informasjonen på vegne av Google. Google vil ikkje kople IP-adressa di med anna informasjon Google har.

Telemark Bilruter bruker Google Analytics for å analysere bruken av telemarkbil.no. Me får informasjon om kva slags sider som er mest besøkt, kor brukarane kjem frå, på kva slags tidspunkt sidene er mest besøkt osv.

Lokal brukerinformasjon

Telemark Bilruter nyttar cookies for å lagre påloggingar og "hugs meg" funksjon.

Tredjeparts spørjingar/third party requests

Dette er spørjingar som er laga av ein brukar til ein ekstern tenesteleverandør. Trass i at desse spørjingane ikkje set nokon cookies, kan dei fortsatt overføre informasjon til tredjepart. Google Analytics arbeider gjennom tredjeparts spørjingar.