Satsing kollektivtransport

Bypakke Grenland og Bygdepakke Bø

Frå 15. august 2016 kan enda fleire reise kollektivt med eit forbetra ekspressbusstilbod til og frå Bø-Grenland. Telemarkekspressen startar opp med halvtimes avgangar i både retningar på strekninga Bø – Grenland for å gje pendlarane på denne strekninga eit konkurransedyktig alternativ til privatbilen. Bakgrunnen for satsinga er m.a. satsing på redusert bilbruk i Bypakke Grenland og Bygdepakke Bø.

Telemark Bilruter jobbar for redusera bilbruk og betre miljø i samarbeid med med "Bypakke Grenland" og "Bygdepakke Bø"