Endring på nettsider

Endring på Telemark Bilruter AS sine internettsider

Driftsmeldingar og reiseplanleggar blir flytta til nor-way bussekspress


• Reiseplanlegger for ekspressbussane våre finn du på www.nor-way.no
• Driftsmeldingar for ekspressbussane våre finn du på www.nor-way.no/aviksmeldinger

Telemark Bilruter er en del av Nor-Way bussekspress. Våre internettsider vil etter hvert få ny utforming og kundane våre vil bli henvist til www.nor-way.no der dei vill finne all informasjon om ekspressbussane våre NW180 Haukeliekspressen, NW182 Telemarkekspressen og NW194 Grenlandsekspressen.