Vi søkjer etter: Bussjåfør

Telemark Bilruter er eit av dei støre transportselskapa i Telemark. Vi køyrer ekspressbussar, turbussar og godsdistribusjon i øvre Telemark.

HOVEDKONTOR I SELJORD - AVDELINGER I SKIEN OG VINJE

 

Ekspressbussjåførar med stasjonering i Åmot og Seljord

Telemark Bilruter søker etter ekspressbussjåførar i full stilling, redusert stilling og vikarar med stasjonering i Åmot til Haukeliekspressen og med stasjonering i Seljord til Telemarkekspressen.

Må beherske norsk munnleg og skriftleg.

Kontakt trafikkleiar Tor Eivind Hommo for meir informasjon om stillingane på tlf. 918 96 130.

Søknad sendas til: 

Telemark Bilruter AS, 
personalavd. Pb.34, 3835 Seljord 
eller e-post: personal@telemarkbil.no

Meir informasjon om Telemark Bilruter på våre heimesider www.telemarkbil.no