Vi søkjer etter: Bussjåfør

Telemark Bilruter er eit av dei støre transportselskapa i Telemark med ei omsetning på 133 mill.kr., har 170 tilsette og har ca. 90 køyretøy. Vi køyrer ekspressbussar, turbussar og godsdistribusjon i øvre Telemark.

HOVUDKONTOR I SELJORD AVDELINGAR I SKIEN, VINJE OG VRÅDAL

Vi søker etter: Bussjåfør ekspressbuss

Telemark Bilruter søker etter ekspressbussjåførar til Telemarkekspressen i faste heile stillingar. Vi kan også vere interessert i reduserte stillingar evnt. vikarar. Må beherske norsk munnleg og skriftleg. 

Kontakt trafikkleiar i Seljord Steinar Torsdalen for meir informasjon om stillingane på tlf. 918 96 146.

Søknad sendes snarest til:

Telemark Bilruter AS, personalavd., Postboks 34, 3835 Seljord eller e-post:personal@telemarkbil.no

Meir informasjon om Telemark Bilruter på våre heimesider www.telemarkbil.no