Det er for tida ingen utlyste stillingar i Telemark Bilruter

 Telemark Bilruter AS vil kontinuerleg trenge nye tilsette i åra framover. Telemark Bilruter AS  kan tilby varierte stillingar i eit godt arbeidsmiljø. Vi ynskjer oss positive, pålitelege og kvalitetsmedvetne medarbeidarar. Velkommen som søkjar!