Vi søkjer etter: Bussjåfør

Telemark Bilruter er eit av dei støre transportselskapa i Telemark med ei omsetning på 133 mill.kr., har 170 tilsette og har ca. 90 køyretøy. Vi køyrer ekspressbussar, lokalbussar, turbussar og godsdistribusjon i øvre Telemark.

HOVUDKONTOR I SELJORD AVDELINGAR I SKIEN, VINJE OG VRÅDAL

Vi søker etter: Bussjåfør i Fyresdal

Telemark Bilruter søker etter buss sjåfør i fast full stilling med stasjonering Fyresdal. Kontakt Telemark Bilruter AS på telefon 35065400 for meir informasjon om stillingen. 

Søknad sendast innan 20. Januar til:

Telemark Bilruter AS, personalavd., Postboks 34, 3835 Seljord eller e-post:personal@telemarkbil.no

Meir informasjon om Telemark Bilruter på våre heimesider www.telemarkbil.no