Telemark Bilruter køyrer skuleskyss for elevar på grunnskule og videregåande skule i Telemark og Aust-Agder

Telemark fylkeskommune

har ansvar for å tilretteleggje skyss for grunnskuleelevar og elevar i vidaregåande skule som etter lov og regelverk har rett til skyss.

Søknadsskjemaer og informasjon om skuleskyss i Telemark finn du her:

Agder kollektivtrafikk

har ansvar for skuleskyss til grunnskular og vidaregåande skular i Vest-Agder og deler av Aust-Agder.

Søknadsskjema og informasjon om skuleskyss i Agder finn du her: