Desse korta kan du kjøpe på alle Telemark Bilruter sine bussar og ved hovudkontoret i Seljord.

30 dagars periodekort Telemark

Alle 30 dagars periodekort kan nyttast uavgrensa på alle lokal- og ekspressruter i heile Telemark, unntatt tog, fleksiruter, Lavprisekspressen og TIMEkspressen Linje 1.

Vaksen 770,-      Gyldig for vaksne frå 30 år.
UngVaksen      450,-      Gyldig for unge vaksne mellom 20 og 29 år med gyldig legitimasjon.
Ung 300,-      Gyldig for barn mellom 6 og 19 år.
Honnør 390,-      Gyldig for personar frå 67 år og personar som har krav på honnørrabatt med gyldig legitimasjon.
Student 450,-      Gyldig for studentar med gyldig studiebevis frå offentlege skular (vidaregåande skule, høgskule, universitet), private høgskular (f.eks. BI eller folkehøgskule).Bekreftelse på betalt semesteravgift må visast fram. 

Andre kort:

Strekningsbasert periodekort 15 eller 30 dagar: Uavgrensa antall reiser kun for fylkeskryssande reiser med ekspressbussar for vald reisestrekning. Spør om pris, på den aktuelle strekningen, hos sjåføren (Gjeld kun for bruk på Telemark Bilruter sine ekspressbussar)

Verdikort: Fyll på kortet med ein pengeverdi og kjøp enkeltbillettar med kortet til redusera pris. (Salg og påfylling av kortproduktet «verdikort» er nå avvikla)

For å nytte våre elektroniske reisebevis må du ha eit Busskort frå Telemark Bilruter. Dette kjøper du enkelt på bussen fyrste gong, og det kostar kr. 50. Busskortet kan nyttast fleire gonger. Ta  alltid vare på og ha med deg kvitteringa på busskort og reisebevis.