Her kan du søke om refusjon av billettar som er kjøpt på telemarkbil.no

Reiseplanleggar og bilettkjøp på internett driftast av NOR-WAY Bussekspress.

Billettar som er kjøpt på telemarkbil.no, kan refunderast dersom dette skjemaet vert sendt inn seinast 24 timer før første avgangstid. Tur-returbillett blir rekna som ein billett og kan berre refunderast i sin heilskap. Ved feilbestilling refunderer me billetten dersom du nyttar dette skjemaet umiddelbart (maks en time) etter kjøp.

Ved refundering av billettar blir pengebeløpet automatisk tilbakeført til det same betalingskortet som vart nytta ved kjøp. Ein slik tilbakeførsel tek vanlegvis inntil fem virkedagar. 

Me kan diverre ikkje endre billettar som er kjøpt på telemarkbil.no, så om du ynskjer ei anna avgangstid, ber vi deg bestille ny billett og fylle ut skjemaet under for å avbestille den opphavlege billetten. 

10 digits