Lokale ruter i Vest- og Midt-Telemark

Lokal buss i Dyrlandsdalen Åmotsdal
Viktig endring. Ny operatør på lokalruter fra 1. juli 2019.

Fra 1. juli 2019 vil lokalruter i Vest Telemark, Midt Telemark og strekningen mellom Vrådal og Åmli bli betjent av ny operatør som er Vy (Nettbuss) tlf: 40705070. All informasjon som reiseplanlegger og rutetabeller vil være tilgjengelig på nettsidene www.farte.no

Rutetabeller for Vest- og Midt-Telemark

Lokalruter fra 1. juli 2019 kjøres av Vy (Nettbuss) og informasjon finner du på www.farte.no