Lokale ruter i Vest- og Midt-Telemark

Lokal buss i Dyrlandsdalen Åmotsdal
Viktig endring. Ny operatør på lokalruter fra 1. juli 2019.

Fra 1. juli 2019 vil lokalruter i Vest Telemark, Midt Telemark og strekningen mellom Vrådal og Åmli bli betjent av ny operatør som er Vy (Nettbuss) tlf: 40705070. All informasjon som reiseplanlegger og rutetabeller vil være tilgjengelig på nettsidene www.farte.no

Rutetabeller for Vest- og Midt-Telemark

Last ned samlehefte med alle Telemark Bilruters lokale ruter gyldig fra 24. juni til 30. juni 2019 (Sommerruter)

Lokalruter fra 1. juli 2019 kjøres av Vy (Nettbuss) og informasjon finner du på www.farte.no

Rutetabellen inneholder ikke alle avik og endringer. For å sikre rette rutedata er det anbefalt å bruke reiseplanlegger på www.farte.no