Bussforbindelse til Agder

Endringer i Agder frå 01.07.2019

Viktig endring. Ny operatør på lokalruter fra 1. juli 2019.

Fra 1. juli 2019 vil lokalruter i Vest Telemark, Midt Telemark og strekningen mellom Vrådal og Åmli bli betjent av ny operatør som er Vy (Nettbuss). All informasjon som reiseplanlegger og rutetabeller vil være tilgjengelig på nettsidene www.farte.no

Forbindelse Åmli-Arendal-Tvedestrand

Telemark Bilruter vil etter 1. januar 2017 ikke betjene strekningen fra Åmli til Arendal og Tvedestrand. Men busstilbudet mellom Åmli og Arendal og Tvedestrand vil bli opprettholdt ved at Agder Kollektivtrafikk betjener denne strekningen. Telemark Bilruter vil fortsatt betjene strekningen Vrådal til Åmli til og med 30. juni 2019, med forbindelse videre til Arendal og Tvedestrand. Hvis du har 30 dagars periodekort for Telemark så kan du benytte dette på strekningen Vrådal til Åmli.

Forbindelse Haukeli-Hovden-Bykle

Fra 01.01.2017 overtar Agder kollektivtrafikk ansvaret for denne strekningen. Informasjon om de lokale rutene på linje 170 finner du på akt.no

NW182 Haukeliekspressen, avgang kl 13:00 fra Haugesund, har ikke lengre forbindelse inn til Agder fra Haukeli.

NW182 Haukeliekspressen med avgang frå Oslo kl 16:30: Her kan du kjøpe gjennomgående billett til Agder på internett. Ved kjøp av billett på buss så må du kjøpe billett på begge rutene. 

Rutetabeller med forbindelse til Aust-Agder 

Last ned samlehefte med alle Telemark Bilruters lokale ruter gyldig fra 1. mai til 23. juni 2019

Last ned samlehefte med alle Telemark Bilruters lokale ruter gyldig fra 24. juni til 30. juni 2019 (Sommerruter)

Lokalruter fra 1. juli 2019 kjøres av Vy (Nettbuss) og informasjon finner du på www.farte.no

Rutetabellen inneholder ikke alle avik og endringer. For å sikre rette rutedata er det anbefalt å bruke reiseplanlegger på www.farte.no

Søk reise med vår reiseplanlegger

131 (Seljord-) Vrådal-Åmli (-Tvedestrand-Arendal) fra 1. mai til 23. juni 2019

131 (Seljord-) Vrådal-Åmli (-Tvedestrand-Arendal) fra 1. desember 2018 til 30. april 2019

131 (Seljord-) Vrådal-Åmli (-Tvedestrand-Arendal) fra 24. juni til 30. juni 2019

170 Haukeligrend-Hovden-Kristiansand