Telemark Transportservice AS er et datterselskap av Telemark Bilruter AS i Seljord og har pr. i dag over 50 ansatte. Vi utfører ulike typer transportoppdrag for flere oppdragsgivere.

TTS disponerer i dag ca 50 kjøretøy som fordeler seg på stykkgods i Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Grenland samt containertransport innenlands. 

TTS har egen terminal på Kjørbekk industriområde hvor vi disponerer ca 750 m2 med oppvarmet lager i Bedriftsveien i Skien. Deler av lageret blir leid ut som varehotell. Vi har lagerplass til ca. 250 paller i reoler.

TTS er også agent for Schenker i Grenlandsregionen.

Service og vedlikehold på lastebiler og utstyr utføres på eget verksted i lokalene til Telemark Bilruter AS på Strømdal i Skien.

Kontaktinformasjon:

TELEMARK TRANSPORTSERVICE AS

Bedriftsvegen 36

3735 SKIEN

Tlf: 35 59 88 60

E-post:

 tor.espen@ttsas.no

 lisbeth@ttsas.no

 Link: www.telemarkbil.no