Telemark Transportservice AS er et datterselskap av Telemark Bilruter AS i Seljord og har pr. i dag over 50 ansatte. Vi utfører ulike typer transportoppdrag for flere oppdragsgivere.

TTS disponerer i dag ca. 50 kjøretøy som fordeler seg på stykkgods i Horten, Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Grenland, samt containertransport innenlands.

TTS har egen terminal på Rødmyr industriområde hvor vi disponerer ca. 500 m² lager i Trommedalsvegen 245 i Skien. Deler av lageret blir leid ut som varehotell. Vi har lagerplass til ca. 120 paller i reoler.

TTS er også agent for Schenker i Grenlandsregionen.

Service og vedlikehold på lastebiler og utstyr utføres på eget verksted i Trommedalsvegen i Skien.

Kontaktinformasjon:

TELEMARK TRANSPORTSERVICE AS

Trommedalsvegen 245

3735 SKIEN

Telefon: 35 59 88 60

E-post:

 tor.espen@ttsas.no

 lisbeth@ttsas.no

 Link: www.telemarkbil.no