Foto: TBR

Hovedkontoret for Telemark Bilruter er lokalisert i Seljord.

Lokalisering og virksomhet

Telemark Bilruter AS (TBR) har hovedkontor i Seljord, med avdelingskontor i Vinje, Vrådal og Skien og ekspedisjoner i Åmli, Treungen, Fyresdal og Dalen. Hovedvirksomheten til selskapet består av lokalruter, ekspressruter, turkjøring og godstransport. Godstransporten er i hovedsak organisert i datterselskapa Telemark Transportservice og Telemark Godslinjer. 

Eierstruktur og organisasjon

Eierstrukturen fordeler seg mellom tre hovudgrupperinger bestående av privatpersoner, Vest-Telemark kommunene og andre bedrifter. Styreleder i Telemark Bilruter er Hilde Fjellheim og disponent er Svein Olav Straand.

Bemanning og vognpark

I 2017 var det 171 ansatte i Telemark Bilruter som utgjør 129 årsverk. Ved utgangen av 2017 bestod vognparken av 86 registrerte kjøretøy fordelt på 68 busser, fem kombibusser, et vogntog, tre lastebiler, seks småbiler⁄tilhengere, tre veteranbusser og to veteranlastebilar.

Nøkkeltal og produksjon

TBR hadde en omsetning i 2017 på 133 millioner kroner, resultat før skatt på 7,6 millioner kroner og en egenkapitalgrad på 68,4%. Årsproduksjonen var på 4,9 mill km i 2017. 


Konsernet

Organisasjon og eierstruktur

Konsernet Telemark Bilruter består i dag av datterselskapene: Telemark Godslinjer AS (TG), Telemark Transportservice AS (TTS), Telemark Transport & Spedisjon AS og Telemark Ekspressbusstrafikk AS (TET). I tillegg kjem Agder Buss AS (AB) som er eit tilknytta selskap.

Lokalisering, bemanning og omsetning

TG holder til i Seljord, TTS og TET er lokalisert i Skien og AB held til i Arendal. Det var 288 ansatte i konsernet som i 2017 hadde en omsetning på 247 millioner kroner. 

Persontransport

Lokalruter: Telemark Fylkeskommune er hovedoppdragsgiver for lokalrutene innenfor kommunene Vinje, Tokke, Kviteseid, Seljord, Nissedal, Fyresdal og Bø som Telemark Bilruter kjører fram til 1. juli 2019. For Aust-Agder Fylkeskommune kjører Agder Buss lokalrutene i Åmli, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand. 

Haukeliekspressen (NOR-WAY) blir kjørt i samarbeid med Tide Buss og trafikkerer strekningen Oslo - Drammen - Kongsberg - Notodden - Bø - Seljord - Åmot - Haukeli - Bergen⁄Haugesund med inntil tre daglige avganger hver vei.

Telemarkekspressen (NOR-WAY) trafikkerer strekningen Seljord - Bø - Ulefoss - Skien - Larvik - Sandefjord - Torp - Tønsberg med inntil 16 daglige avganger hver vei.  Mellom Bø og Skien har Telemarkekspressen inntil 30 avgangar kvar veg måndag til fredag.

Grenlandsekspressen (NOR-WAY) er sammen med Telemarkekspressen driftet i Telemark Ekspressbusstrafikk, som er heleid av Telemark Bilruter, og trafikkerer strekningen Grenland - Siljan - Hvittingfoss - Drammen - Oslo med elleve daglige avganger hver vei.

Kanalbussen kjører strekningen Skien - Ulefoss - Lunde - Kviteseid - Dalen i sommerhalvåret i forbindelse med med båttrafikken på Telemarkskanalen.

Godstransport

Langtransport: Telemark Godslinjer AS trafikkerer strekningen Oslo⁄Vestfold - Bergen⁄Haugesund for Schenker med ti vogntog over Haukelifjellet. Selskapet har også ti trelastbiler (tre med kran) i kjøring for Bergene Holm og andre kunder i Sør Norge.
Renovasjon og slamkjøring: Telemark Godslinjer har også renovasjons- og slamkjøring for Renovest i Vest-Telemark.

Distribusjon: Telemark Transportservice AS har distribusjonskjøring for Schenker i Grenland og Vestfold, mens Telemark Transport & Spedisjon utfører oppdrag for andre kunder i det samme området.

Stykkgods: Telemark Bilruter har fire stykkgodsbiler som distribuerer varer fra Schenkerterminaler i Sandefjord til kunder i Midt- og Vest-Telemark.

Kombinertbusser trafikkerer strekningen Seljord - Vrådal - Treungen - Fyresdal og Vinje - Haukeli/Rauland med varer og passasjerer fram til 1. juli 2019.