Historie

Litt om vår historie som rutebilselskap i over 100 år

Stamtavlen 2010

Stamtavlen sier mye om utviklingen fra 1910 og frem til i dag:

Det ligger både geografi og historie bak realitetene i rutebilselskapet Telemark Bilruter AS. Navnet kom som en konsekvens av fusjonen mellom Vest-Telemark Bilruter LL og Grenland Nord trafikkselskap AS i 1998. Begge selskapene hadde solid stamtavle i porteføljen. Vest-Telemark Bilruter hadde naturlig nok røttene sine i Vest-Telemark. Det første bilrutetiltaket i dette området slo rot i Fyresdal i 1909. Året før hadde den første rutebilen her i landet kommet på hjul. I 1910 kjøpte "Fyresdal Automobilselskab" en franskbygd bil - en "La Buire" - og etablerte den første bilruta i Vest-Telemark! Den rutebilen var en av 320 biler i hele landet på det tidspunktet og fikk det kongelige registreringsnummeret H-7.

Fyresdal Automobilselskab. Den franskbygde bilen "La Buire" med det kongelige registreringsnummeret H-7.

I 1911 satte forutseende karer i Vinje og Mo hjul under et prosjekt som det lyste framtid av - å "skysse med motorvogner fraa Dalen yver Haukelidfjell og sidevegjer".
Dermed var "Automobillaget Haukeli" en realitet.

Automobillaget Haukeli.

Det vokste frem flere billag i Lårdal, Mo, Rauland og Vinje i årene fremover. Vi finner spor etter rutebilpionerer i alle desse bygdene, mellom andre Bjørn Gardsjord i Rauland/Vinje og Olav Lie og sønnene hans i Skafså. I Seljord entret de rutebilalderen i 1919 med "Seljord Automobillag". Turisme, hotell og reiseliv var hovedgrunnlaget for alle disse bilrutene.

Seljord Automobillag. Buss på ruten Flatdal-Seljord-Bø. Trolig tidlig i 1920-åra. Bilmerke: Studebaker. Sjåføren er Tor Sannes, Flatdal. Han kjørte i mange år. Det forekom at han måtte bære melsekker opp Sandsdalbakken når motoren ikke orket. Bussen ble i dagligtale kalt "Sannesen".

Det var også drivkraften bak den videre veksten lenger sør i Vest-Telemark. I 1920 ble bilruta Treungen-Vrådal-Smeodden (Kviteseid) etablert med den legendariske rutebilpioneren fra Nissedal, Tjostov Fossli, ved rattet.

I 1920 ble bilruta Treungen-Vrådal-Smeodden (Kviteseid) etablert med den legendariske rutebilpioneren frå Nissedal, Tjostov Fossli, ved rattet.

På Straand i Vrådal hadde det vært skysstasjon i lange tider da automobilen ble utviklet. Både Olav Straand, sønnen Johan og sønnene hans, skyssa med hest i alle retninger i tiår etter tiår. De drev gjestgjeveri og hotell òg. I 1917 kjøpte Johan Straand seg bil - en Devids 7-seter. Det ble ikke den siste. Den ene bilen etter den andre med spennende navn kom til Johans stall - Briskov, Dogde, Durant, Ford og Chevrolet. Det kunne bli rutebilselskap av slikt, og det ble det - Straand Bilruter.
Dermed var det rutebilselskap både i Fyresdal, Nissedal og Vrådal. I 1952 slo de tre rutebilselskapene seg sammen til F.V.N.-Billag AS. Da hadde billagene i de øvre bygdene i Vest-Telemark alt ni år tidligere fusjonert til Vest-Telemark Billag LL.

Straand Bilruter. "Blåen". Chevrolet lastebil med vedgass og fullt lass. 1938 modell. Vedgass fra 1943.

I den 20-årsperioden som nå kom, var mange dyktige rutebilmenn med og dro rutebilnæringen i Vest-Telemark fremover. Det er særlig grunn til å nevne disponentene Olav Hovelsrud i Vinje og Jon Straand i Vrådal. De hadde vært sterke drivkrefter hver på sin plass i lang tid før fusjonen i 1972 og holdt energisk på i et uvanlig godt og konstruktivt samarbeid etterpå. Alt på 1950-talet var det snakk om en sammenslåing av alle rutebillaga i Vest-Telemark. I 1972 bli det en realitet. Det nye selskapet fikk navnet Vest-Telemark Bilruter LL.

Vest-Telemark Billag, Seljord Billag og Fyresdal/Vrådal/Nissedal Billag gikk inn i det nye selskapet Vest-Telemark Bilruter LL 1972.

De erfarne lederene holdt på i mange år, men i 1976 hentet styret inn en ynge kar - Kjell Gunnar Heggenes. Han ble disponent en tid seinere og kom til å spille en avgjørende rolle i utviklingen av dette rutebilselskapet ut hele hundreåret, først og fremst sammen med et nytt skudd på Straand-stammen, nåværende disponent Svein Olav Straand. I boken "Bakke opp og bakke ned" (utg. 1997) kan man lese mer spennende historie om utviklingen av rutebildriften i Vest-Telemark!

NY TID I GAMMEL DRAKT

En av veteranbussane våre med veteran-sjåfør Ansgar på tur fra Kviteseid til Rjukan med avis-stafettpinnen i forbindelse med 100 årsmarkeringen for unionsoppløsningen.

FRISK SATSING I 1980- og 1990-ÅRENE

Hvis vi legger oss i hjulsporene etter Vest-Telemark Bilruter fra 1972, blir vi med på en spennende tur og en eventyrlig vekst. Godsdivisjonen utviklet seg enormt. I dag er Telemark Bilruter en av de største transportørene for Linjegods her i landet. Datterselskapet, Telemark Transportservice AS, hadde en linjegodsrelatert omsetning i 2001 på omtrent 15 millioner kroner.

Telemark Bilruter driver i tillegg turkjøring med topp moderne materiell og erfarne sjåfører. Samkjøring mellom båtene på Telemarkskanalen og Kanalbussen er blitt en stor suksess. Det tradisjonsrike rutebilselskapet var også tidlig ute med ekspressruter. Haukeliekspressen startet opp i 1986. Suleskarekspressen kjørte første turen i 1990.

Haukeliekspressen

Det tradisjonsrike rutebilselskapet var også tidlig ute med ekspressruter. Haukeliekspressen startet opp i 1986. Suleskarekspressen kjørte første turen i 1990. I dag binder selskapets ekspressruter sammen store deler av Sør-Norge. By- og Landekspressen knytter Vest/Midt-Telemark opp mot Grenlandsregionen. Strukturendringer på rutebilmarkedet i 1980- og 1990-åra endte opp med storfusjonen mellom Vest-Telemark Bilruter og Grenland Nord trafikkselskap i 1998. På denne måten ble to solide og tradisjonsrike selskap videreført i en ny og livskraftig organisasjon.

Telemarkekspressen

VIDERE UTVIKLING

"Flybussen" fra Seljord-Skien til Torp Sandefjord Luft kom i drift fra 1. januar 2002. Denne ruten går under navnet Telemarkekspressen. By- og Landekspressen er derfor blitt et integrert del av Telemarkekspressen og har falt bort som begrep. TELEMARK BILRUTER vil fortsette med å følge med tiden og utviklingen og være et miljøvennlig alternativ til privatbilismen. Med andre ord: TELEMARK BILRUTER FRONTER FRAMTIDEN.