Kan jeg sende ekspresspakker med Telemark Bilruter sine ruter?

Ja.

Du kan sende pakker eller enkle forsendelser med våre ruter, så sant ruten ikke innebærer bytte (unntak finnes, ta kontakt med kundeservice).
Møt opp på holdeplassen og ekspeder pakken direkte på bussen. Sender må betale, og avtale med mottaker slik at pakken blir hentet direkte på bussen på bestemmelsestedet.

Farlig gods, ferskvarer som kjøtt og fisk, samt levende dyr befordres ikke.