Kan barn reise alene?

Ja.

Har du barn som skal reise alene er det fint om du som foresatt forbereder barnet på hva som venter dem. Barnet må være i skolepliktig alder og kunne ta vare på seg selv under bussreisen. Barnet må følges til bussen av foresatt og må kunne fremvise informasjon med navn og nummer til en ansvarlig voksen som sjåføren kan ringe til om det skulle skje noe uforutsett.