Farte

Farte.no - Informasjonskanal for kollektivtransporttilbudet i Telemark

Farte.no er eid av Telemark fylkeskommunes avdeling for areal og transport.

Farte.no er en informasjonskanal for kollektivtransporttilbudet i fylket. Telemark fylkeskommune har ansvaret for strategisk planlegging og drift av lokal kollektivtransport, også skoleskyss. Vi inngår og følger opp avtaler med de ulike buss- og fergeselskapene, som utfører kollektivtransporten.

På www.farte.no finner du reiseplanlegger og informasjon om rutetider, billetter, priser og reisekort m.m. Du finner også informasjon om annen kollektivtrafikk i fylket. Om du ikke finner informasjonen du trenger kan du kontakte oss på farte@t-fk.no, eller ringe ruteopplysninga på telefon 177.

Mer informasjon på farte.no.