Ekspresspakker

Ekspresspakker

Har du noe som skulle vært sendt på en rask og effektiv måte, raskere enn Posten klarer å levere, og til en billig penge? Våre ekspressbusser tar med ekspresspakker så langt det er plass.

Det er enkelt å sende Ekspresspakker med Telemark Bilruter. Møt opp på holdeplassen, levèr pakken og betal direkte til sjåføren. Avsender må avtale med mottaker slik at ekspresspakken blir hentet på bussen når den ankommer bestemmelsesstedet. Merk forsendelsen tydelig, med navn og telefonnummer til både avsender og mottaker slik at sjåføren har mulighet til å varsle dersom noe uforutsett skulle inntreffe underveis. 

Priser Ekspresspakker
Pris per kolli pr. 01.01 2015. (Enkeltkolli maks 30 kg)

Vekt pr. kolli 0-250 km over 251 km
0 -1 kilo 140,- 150,-
1,1 - 5 kilo 160,- 200,-
5,1 - 20 kilo 220,- 270,-
20,1 - 30 kilo 290,- 340,-

NB! Vi kan ikke ta med ekspresspakker på strekninger med bussbytte (det finnes unntak, ta kontakt med kundeservice).

Før sending
Godset må pakkes inn forsvarlig, slik at det ikke blir skadet og at det ikke kan gjøre skade på annen bagasje.  

Frukt og grønnsaker
Frukt og grønnsaker transporteres kun når det er forsvarlig pakket.

Vi kan dessverre ikke frakte:

  • Kjøtt og fisk
  • Levende dyr
  • Farlig gods som drivstoff, gasstanker etc.

Ellers gjelder "Vedtekter for befordring av gods med Norges rutebiler".