Satsing kollektivtransport

Bypakke Grenland og Bygdepakke Bø

Fra 15. august 2016 kan enda flere reise kollektivt med et forbedret ekspressbusstilbud til og fra Bø-Grenland. Telemarkekspressen starter opp med halvtimes avganger i begge retninger på strekningen Bø – Grenland for å gi pendlere på denne strekningen et konkurransedyktig alternativ til privatbilen. Bakgrunnen for satsingen er blant annet satsing på redusert bilbruk i Bypakke Grenland og Bygdepakke Bø.

Telemark Bilruter jobber for redusert bilbruk og bedre miljø i samarbeid med med "Bypakke Grenland" og

"Bygdepakke Bø"