NW182 Telemarkekspressen og NW180 Haukeliekspressen. Omkjøring ved stengt tunell Sjøormporten

Telemarkekspressen endringer fra 25. februar 2019

Tunellen «Sjøormporten» på RV36 Manheimstrondi vil i perioder stenge og NW182 Telemarkekspressen og NW180 Haukeliekspressen vil da benytte omkjøringsveg FV3328 Garvikstrondi.

 Periode fra 23.september til og med 30. november 2019:

  • Haukeliekspressen kjører Garvikstrondi og vil ha inntil 15 minutter tidligere avgang, og 15 minuttar seinere ankomst på strekningen Seljord til Åmot.
  • Telemarkekspressen kjører Garvikstrondi og vil ha inntil 15 minuttar tidligere avgang fra Seljord, og 15 minutter seinere ankomst til Seljord.
  • Holdeplassene «Seljord kyrkje» og «Seljord banken» vil ikke bli betjent av Haukeliekspressen og Telemarkekspressen.
  • Strekningene: Åmot-Haugesund-Bergen. Bø-Skien-Torp-Tønsberg er i liten grad berørt av endringene.
  • Rutetabeller finner du her: www.telemarkbil.no

 Periode fra 1. desember til og med 5. januar 2020:

  • Sjøormporten åpner og Haukeliekspressen kjører ordinær trase RV36 Manheimstrondi.
  • Sjøormporten åpner og Telemarkekspressen kjører ordinær trase RV36 Manheimstrondi.
  • Holdeplassene «Seljord kyrkje» og «Seljord banken» vil ikke bli betjent av Haukeliekspressen og Telemarkekspressen.
  • Rutetabeller finner du her: www.telemarkbil.no  (Blir lagt ut når dei er klare)

 Reiseplanlegger på www.nor-way.no vil alltid være oppdatert med korrekte rutedata.