Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer frem i rett tid. Dersom du klager, skal vi gjøre vårt ytterste for å lære av våre feil slik at de ikke skjer igjen.

Dersom det allikevel skulle oppstå forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet, vil vi:

- Gi deg best mulig informasjon om hva som skjer
- Så tidlig som mulig gi deg informasjon om alternativ transport / alternative reiseveier
- I den grad det er praktisk mulig, sette opp alternativ transport

Mer informasjon om dette her: Reisegaranti på kollektivtrafikk.no.

Generelle vilkår

Busspassasjerettighetsforordningen