Vi søker etter: Drift-/Trafikksjef

Telemark Bilruter er et av Telemarks største transportselskap med omsetning på 139 mill.kr., har 176 ansatte og 84 kjøretøy. Konsernet Telemark Bilruter har en omsetning på 248 mill.kr. har 286 ansatte og 203 kjøretøy. Vi kjører lokalbussruter, ekspressbussruter, Langtransport, renovasjon/slam og lokaldistribusjon.

HOVEDKONTOR I SELJORD AVDELINGER I SKIEN, VINJE OG VRÅDAL

Vi søker etter: Drift-/Trafikksjef

Vedkommende rapporterer direkte til disponenten og vil ha arbeidssted ved hovedkontoret i Seljord og lederansvar for trafikkavdelingen.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver:

 • Leder for daglig trafikk og transportarbeid i selskapet.
 • Ansvar for å planlegge og kontrollere at transportilbudet til en hver tid er tilpasset markedet, slik at trafikkavvikling blir utført på en rasjonell og effektiv måte.
 • Oppfølging av HMS og kvalitetssikring ved trafikkavdelingen.

Ønska kvalifikasjonar:

 • Høyere utdanning innennfor transportfaget.
 • Ledererfaring med trafikkplanlegging.
 • God datateknisk og økonomisk forståelse.
 • Strukturert og med god samarbeidsevne.
 • Manglende utdanning kan erstattes med relevant erfaring.

Vi kan tilby:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver med stor mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • Gode lønns- og arbeidsvilkår for den rette personen.
 • Det blir utarbeidet instruks for stillinga.

Søknadsfrist 30. oktober 2017

Ønsker du nærmere opplysninger om stillingen, ta kontakt med disponent Svein Olav Straand på tlf 350 65 418 eller 918 96 132.

Søknad med CV sendes til Telemark Bilruter postboks 34, 3835 Seljord eller epost: personal@telemarkbil.no

Meir informasjon om Telemark Bilruter på våre heimesider www.telemarkbil.no