Telemark Bilruter kjører skoleskyss for elever på grunnskole og videregående skole i Telemark og Aust-Agder

Telemark fylkeskommune

har ansvar for å tilrettelegge skyssen for grunnskoleelever og elever i den videregående skole som etter lov og regelverk har rett til skyss.

Søknadsskjemaer og informasjon om skoleskyssordningen i Telemark finner du her:

Agder kollektivtrafikk

har ansvar for skoleskyss til grunnskoler og videregående skoler i Vest Agder og deler av Aust Agder.

Søknadsskjemaer og informasjon om skoleskyssordningen i Agder finner du her: