Billett og reiseinformasjon ekspressruter

Foto: TBR

Her finner du informasjon om billettyper og reisevilkår som gjelder for våre ekspressruter.

Billett og reiseinformasjon for våre ekspressruter:

Haukeliekspressen, Telemarkekspressen og Grenlandsekspressen.

Ved gjennomgående billettering på lokal- og ekspressrute gjelder priser og vilkår for ekspressruter.

Generelt om betaling for reise:

Alle som har krav på moderasjon må kunne forevise legitimasjon ved forespørsel.

De billigeste billettene med størst rabatt kjøper du på internett i god tid før du skal reise.

 • Enkeltbillett passer for deg som ikke reiser så ofte.
 • Verdikort er en fleksibel løsning for deg som reiser av og til.  
 • Periodekort er lønnsomt for deg som reiser ofte.

Internett

Billetter for alle våre ruter kan kjøpes ved å benytte vår reiseplanlegger

Informasjon om rutetider, reiseplanlegger og annen nyttig informasjon finner du på www.telemarkbil.no

Voksen

F.o.m. den dagen en fyller 18 år betales voksentakst.

Barn

Barnetakst inntil 50 % rabatt av voksen enkeltbillett. F.o.m. dagen en fyller seks år og fram til dagen en fyller 18 år.

Barn 0-5 år reiser gratis, unntatt grupper som betaler barnetakst.

Honnør

Inntil 40 % rabatt av voksen enkeltbillett.

Alle som har fylt 67 år, eller mottar uførepensjon i folketrygden med gyldig bevis fra NAV.

Honnørmoderasjon blir gitt på innenlandsruter til personer som:

 • er ektefelle/samboer med og reiser sammen med person som har rett til honnørbillett etter punktene over
 • er blinde
 • mottar uførepensjon fra den norske folketrygdeetaten (NAV)
 • har fylt 67 år

Det gis ingen rabatt til ledsager. Unntak er døvblind søm kan ta med seg ledsager gratis.

Gyldig legitimasjon må fremvises.

Student 18 - 30 år

Inntil 40 % rabatt av voksen enkeltbillett.

Studentrabatt gis til studenter/elever fra fylte 18 år. Godkjent legitimasjon er skolekort eller studentbevis (inkludert digitalt studentbevis). Bekreftelse på betalt semesteravgift må fremvises. For studenter ved utenlandske institusjoner er kun ISIC-kort gyldig som legitimasjon.

Høstsemester er gyldig til og med 31. januar

Vårsemester er gyldig til og med 30. september

Studentrabatt blir gitt til studenter med gyldig studiebevis fra offentlege skoler (høyskole, universitet, videregående skule), private høyskoler (f.eks. BI og folkehøgskole).

Rabatten gjelder ikke for studiebevis fra bl.a. Folkeuniversitetet og andre tilsvarende skoletilbod, voksenopplæring/arbeidstrening finansiert av NAV og voksenopplæring/språkundervisning for flyktninger.

ISIC Card Digital studentID app

Hvis du har forhåndskjøpt studentbillett og ikke kan forevise gyldig dokumentasjon, så må du betale tilleggsgebyr. 

Vernepliktige

Vernepliktig får 90 % rabatt av voksen enkeltbillett. Minstetakst lik minstetakst voksen. For vernepliktige soldater (korporaler/menige) inne til førstegangstjeneste samt befalskoleelevar/militære lærlinger/HV-mannskap og repetisjonssoldater på øvelser/kurs gis det moderasjon.

Innkalling til førstegangstjeneste eller vernepliktsbok/blått ID-kort må fremvises uoppfordret ved påstigning.

Tur/returbillett

Inntil 25 % rabatt på returreisen ved kjøp av tur-/returbillett. Tur-/returbillett kjøpt på buss gjelder i 30 dagar. (OBS: tur/retur kan ikke kjøpes på alle billettkategorier)

Fribilletter

Fribillett utstedt av Telemark Bilruter gjelder på alle Telemark Bilruters ruter. På samkjørende ruter gjelder hverandres fribillettordning i hht. avtaler. (Gjelder ikke der det offentlige har ansvar for reisen, f.eks. skolereiser og sykereiser.)

Reisekort generelt

Verdikort er et elektronisk busskort fra Telemark Bilruter. Kortet koster kr. 50 og kan kjøpes og fornyes med ny periode på bussen. Busskortet kan brukes flere ganger. Ta alltid vare på og ha med deg kvitteringen ved bruk av kortet. Mer informasjon om våre reisekort her. (Kortproduktet «verdikort» er blitt )

Skoleskyss

Elever i barne- og ungdomsskolen, og i vidaregående skolar som er tilkjent fri eller delvis fri reise til og fra skole, skal uoppfordret bruke elektronisk skolereisekort ved hver tur. Kortet skal være påført elevens navn. Mer informasjon om skoleskyss her(Kortproduktet «verdikort» vil bli avviklet. Utestående saldo må benyttes innen 30. juni 2019)

Elever på videregående skole som ikke har gyldig skolereisekort med på reisen må betale. Ved kontroll uten gyldig billett kan det utstedes gebyr.

Grupperabatt

Inntil 25 % rabatt for grupper over ni personar ved samlet betaling.

Reservasjon av plass til grupper 

Grupper på ni eller flere reisende som ikke har kjøpt billett på telemarkbil.no, må reservere plass på eget skjema senest kl. 14:00 siste virkedag (man.-fre.) før reisen.

Krav om bruk av setebelte

Passasjeren er pålagt å bruke setebelte jfr. "Forskrift om bruk av personlig verneutstyr" av 21/9 1979 nr. 7. Ved myndighetskontroll blir passasjeren ilagt gebyr dersom regelen ikke blir etterlevd.

Barn som reiser alene

Skal være i skolepliktig alder og kunne ta ansvar for seg selv. Barnet skal følges av foresatte ved påstigning, og må kunne vise fram navn, adresse og telefonnummer til foresatte som møter barnet på det aktuelle stoppestedet. Det er de foresattes sitt ansvar når barn reiser alene med en ekspressbuss.

Sikring av barn i buss

 • For barn under tre år skal det brukes godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet, eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært setebelte. Når slikt utstyr ikke er tilgjengeleg, skal ordinært bilbelte brukes på egnet måte.
 • Barn over tre år skal bruke ordinært setebelte på egnet måte.
 • Har du behov for sete for spedbarn må du ta med dette selv.

Bagasje

Hver passasjer kan ta med seg to kolli bagasje, samlet inntil 30 kg, som plasseres i bagasjerommet. Håndbagasje befordres fritt så lenge den kan få plass ved eget sete. Flere kolli og vekt over 30 kg må det betales tillegg for. Bagasje må merkes tydelig med eiers navn, adresse og telefonnummer. Det er ikke anledning til å ta med bagasje som kan gjøre skade på annen bagasje, for eksempel flytende væske, frosne og ferske matvarer som kjøtt og fisk m.m.

Barnevogn

Sammenleggbare barnevogner kan fritt tas med så lenge det er plass.

Sykler

Sykler tas med i den utstrekning det er plass. Det betales barnetakst for sykkel, og betaling skjer ved påstigning.

Ski og snøbrett

Skiutstyr skal være forsvarlig pakket slik at det kan fraktes trygt i bussens bagasjerom. Skiutstyr fraktes gratis.

Pulk og surfebrett

Vi kan desverre ikke garantere plass til pulk da vi må prioritere plass til bagasje for de reisende. Pulk tas med så lenge det er plass.

Jaktvåpen og ammunisjon

Våpenet må være forsvarlig pakket i futteral, våpenkoffert eller tilsvarende. Våpenets hoveddel oppbevares sammen med eventuell ammunisjon i bussens bagasjerom. Vital del, som sluttstykke eller lignende skal holdes avskilt fra hoveddel og må derfor tas med inn på bussen.

Ståhjuling

Det er ikke tillatt å ha med ståhjuling i våre ekspressbusser.

Levende dyr

Av hensyn til passasjerer med astma og allergi er det dessverre ikke tillatt med dyr om bord i ekspressbussen. Unntak fra dette er førerhund, tjenestehund og servicehund* i tjeneste/opplæring, som er tillatt og befordres fritt.

*) Skal identifiseres med vest og/eller skriftlig dokumentasjon.

Rullestol

De fleste bussene er i dag utstyrt med rullestolheis i samsvar med "Universell utforming av motorvogn", og transport skjer på desse vilkårene. Reservebuss har ofte ikke slikt utstyr.

Av hensyn til sikkerheten er det kun mulig å ta med brukere med lette rullestoler. Rullestolen må ha fester for stropping. Brukere av større og tyngre rullestoler kan ikke tas med på grunn av begrensninger i heis og sikringsutstyr. Rullestolen kan dessverre ikke overstige målene; lengde 120 cm, bredde 70 cm, høyde 109 cm og egenvekt. Det er også begrensninger på vekt av stol. Rullestolbrukere som har behov for egen plass til rullestolen om bord på bussen, må reservere plass senest kl. 14:00 siste virkedag før reisen (man-fre) på telefon 35 06 54 00 eller på e-post til post@telemarkbil.no.

Ansvar og erstatning for bagasje

Selskapet er ikke ansvarlig for tap eller skade på bagasje, med mindre det skyldes uaktsomhet fra selskapets side. Vi anbefaler derfor at den reisende tegner reiseforsikring.

Refusjonsreglement

Telemark Bilruter og Telemark Ekspressbusstrafikk (begge selskap er her angitt med forkortelsen TBR) sine billetter og reisekort/busskort refunderes ikke. Det finnes noen få unntak, som er nevnt her:

 • Mistet/stjålet busskort

Refunderes ikke, uavhengig av om det er brukt eller delvis brukt. 

 • Defekt/ødelagt busskort

Elektronisk reisekort/busskort som er defekt/har sluttet å virke, erstattes kostnadsfritt. Er kortet påført ytre skade eller ikke blitt håndtert på en korrekt måte, refunderes det ikke.

Det samme gjelder dersom kunden har fått feil reisekort eller enkeltbillett, og det skyldes feil gjort av TBR. I tilfelle der dette ikke kan gjøres av sjåføren, må det rettes et refusjonskrav til TBR.

 • Andre årsaker

Ingen refusjon. TBR kan likevel vurdere hel eller delvis refusjon i spesielle tilfeller.

 • Ekstra utgifter

Hvis en kunde får ekstra billettutgifter i forbindelse med kort som er defekt, refunderes reelle utgifter for normalt inntil tre dagar ved å legge fram et krav om refusjon til TBR. Dette gjelder bare hvis ikke annen midlertidig ordning er avtalt med TBR.

 • Beregning av refusjon

Refusjonsverdi regnes ut etter en vurdering av hvor mye som er igjen av verdi som ikke kunden har fått benyttet.

 • Krav om refusjon

Kunden skal fylle ut gjeldende skjema for krav om refusjon og legge ved kopi av nødvendig dokumentasjon på kravet i form av kvitteringer m.m. TBR kan nekte refusjon dersom de mener kunden ikke kan legge fram god nok dokumentasjon.

 • Utbetaling av refusjon

Utbetaling av eventuelt beløp som skal refunderes skjer til kunden sin oppgitte bankkonto. En refusjonsutbetaling skjer ikke før pengene fra salget refusjonen er knyttet til er kommet inn på TBR sin konto. Dette gjelder også ved tilfelle etter pkt. 2. Ingen refusjoner blir gitt ved kontantutbetaling, kun til kundens bankkonto.

 • Erstatningskort

Kunder som trenger erstatningskort etter defekt/ødelagt kort vil få tilsendt nytt kort etter nærmere avtale med TBR. Det må påregnes noen dager for å få det på plass. Reisebevis i mellomtiden avtales mellom kunden og TBR.

 • Verdikort

Ubrukt saldo på verdikort refunderes ikke. Ubrukt saldo på verdikort kan slettes tidligst to år etter påfyllingstidspunktet. (Kortproduktet «verdikort» vil bli avviklet. Utestående saldo må benyttes innen 30. juni 2019)

Gyldighet av billetter kjøpt på bussen

Billetter kjøpt på bussen er bare gyldige for den oppgitte avgang og reisedato og for den reisestrekning de er utskrevne for. Billetten må betales før avreise. Det blir ikke gitt kreditt. Billett ses på som et reisedokument på buss, og må være tilgjengelig under hele reisen.

Straffetakst

Passasjerer som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett eller kort, skal betale tilleggstakst tilsvarende det dobbelte av taksten for enkeltbillett for den aktuelle distanse. Minimum straffetakst er kr 500.

Bruk av mobiltelefon

Av hensyn til medpassasjerer oppfordrer vi alle til å avgrense mobilbruken og sette telefonen på lydløs.

Røyking/alkohol

Det et ikke lov å røyke eller å nyte alkohol om bord i våre ekspressbusser. Forbudet gjelder også bruk av e-sigaretter.

Synlig berusede personer kan bli nektet adgang, eller bli bedt om å gå av bussen.

Reisegaranti

Les Telemark Bilruters reisegaranti på Reisegaranti på kollektivtrafikk.no.

Generelle vilkår

Busspassasjerettighetsforordningen