Endring på nettsider

Endring på Telemark Bilruter AS sine internettsider

Driftsmeldinger og reiseplanlegger flyttes til nor-way bussekspress

• Reiseplanlegger for ekspressbussene våre finner du på www.nor-way.no
• Driftsmeldinger for ekspressbussene våre finner du på www.nor-way.no/aviksmeldinger

Telemark Bilruter AS er en del av Nor-Way bussekspress. Våre internettsider vil etter hvert få ny utforming og våre kunder henvises derfor til www.nor-way.no der du vil finne all informasjon om ekspressbussene våre NW180 Haukeliekspressen, NW182 Telemarkekspressen og NW194 Grenlandsekspressen.