Ny trase for NW180 Haukeliekspressen frå 6. januar. Omkjøring for NW182 Telemarkekspressen når RV36 er stengt.

Telemarkekspressen endringer fra 25. februar 2019

RV36 Manheimstrondi vil i perioder stenge og NW182 Telemarkekspressen og NW180 Haukeliekspressen vil da benytte omkjøringsveg FV3328 Garvikstrondi. Frå 6. januar vil NW180 Haukeliekspressen kjøre ny trase via E134 Mælefjelltunnelen.

 Periode fra 1. desember til og med 5. januar 2020:

  • Sjøormporten åpner og Haukeliekspressen kjører ordinær trase RV36 Manheimstrondi.
  • Sjøormporten åpner og Telemarkekspressen kjører ordinær trase RV36 Manheimstrondi.
  • Holdeplassene «Seljord kyrkje» og «Seljord banken» vil ikke bli betjent av Haukeliekspressen og Telemarkekspressen.
  • Rutetabeller finner du her: www.telemarkbil.no 

NW180 Haukeliekspressen frå 6. januar 2020.  

  • Mælefjelltunnellen opnar og NW180 Haukeliekspressen kjører ny trase langs E134 Seljord-Mælefjelltunnellen- Sauland-Notodden.

 NW182 Telemarkekspressen frå 6. januar til 30.april 2020.  

  • Telemarkekspressen køyrer Garvikstrondi og vil ha inntil 15 minuttar tidlegare avgang frå Seljord, og 15 minuttar seinare ankomst til Seljord.

 Haldeplassar og rutetabellar.

  • Haldeplassane «Seljord kyrkje» og «Seljord banken» vil ikkje bli betjent av Haukeliekspressen og Telemarkekspressen.
  • Rutetabellar ligg her: www.telemarkbil.no (Blir lagt ut når dei er klare)

 Reiseplanlegger på www.nor-way.no vil alltid være oppdatert med korrekte rutedata.

Reiseplanlegger på www.nor-way.no vil alltid være oppdatert med korrekte rutedata.